Τα προιόντα της Αγροζύμης, στο Παντοπωλείο της Μεσογειακής διατροφής στην Αθήνα!