ΠΕΡΕΚ

Φύλλα περέκ από την Αγροζύμη. Η καινούρια μας δημιουργία! Έτοιμα προψημένα φύλλα, βάση για δεκάδες συνταγές.

Τα φύλλα περέκ είναι έτοιμα προψημένα φύλλα και προέρχονται από τη γαστρονομική παράδοση του Πόντου και της Μικράς Ασίας.