Πλιγούρι

  • Μία κιβωτός γεύσης. Ένα από τα πιο σημαντικά τρόφιμα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και της Ανατολής, το πλιγούριαποτέλεσε για αιώνες βασική τροφή των πληθυσμών